NAVITIME Travel - Japan Travel Guides, Transit Search and Itinerary Planner
효고현 | 기타 사적/건조물

구 거류지 38번관 (旧居留地38番館)

 0783318121  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Akashimachi 38

상세 정보

시간
10:00-20:00
휴업일
설날
주차장
있음

정보제공원: NAVITIME JAPAN

주변에 있는 관광 명소

 • dummy image
  고베 쇼센미쓰이 빌딩
  역사/문화/견학
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Kaigandori 5
 • 고베 시립 박물관 image
  고베 시립 박물관
  레저/아웃도어
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Kyoumachi 24
 • 난킨마치 광장 image
  난킨마치 광장
  명소
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Motomachidori 1-chome
 • 난킨마치 image
  난킨마치
  기타 관광
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Sakaemachidori 1-2-chome, Motomachidori 1-2 chome

주변에 있는 레스토랑

 • dummy image
  Stake House En
  양식/서양 요리
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Akashimachi 31
 • dummy image
  Kyukyoryuchi coffee hermitage Blue Mountain
  카페/찻집
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Akashimachi 31-1
 • Nishimuraya image
  Nishimuraya
  일식
  Daimaru Kobe 9F, 40, Akashi, Chuo-ku-cho, Kobe-shi, Hyogo, 650-0037
 • dummy image
  Meijiyakobe store
  빵/디저트/기타 음식점
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Akashimachi 40 Daimaru Kobe Store Underground 1F

주변에 있는 호텔

 • 고베 모토마치 도큐 레이 호텔 image
  고베 모토마치 도큐 레이 호텔
  호테루비지네스카푸세루
  1-2-35, Sakaemachi-dori, Chuo Kobe Hyogo
 • 게스트하우스 고베 나데시코야 image
  게스트하우스 고베 나데시코야
  온센온센료칸
  1-2-21, Sakaechodori Kobe Hyogo
 • 오리엔탈 호텔 image
  오리엔탈 호텔
  호테루비지네스카푸세루
  25 Kyomachi, Chuo-ku Kobe Hyogo
 • dummy image
  호텔 트러스티 고베 큐 쿄류치
  호테루비지네스카푸세루
  63 Naniwacho,Chuo-ku,Kobe Hyogo

주변 명소