NAVITIME Travel - Japan Travel Guides, Transit Search and Itinerary Planner
효고현 | 기타 찻집

Rikuwachageikan (陸羽茶藝館)

 0783330223  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Sakaemachidori 2-8-152F

주변에 있는 관광 명소

 • 난킨마치 image
  난킨마치
  기타 관광
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Sakaemachidori 1-2-chome, Motomachidori 1-2 chome
 • dummy image
  쇼셋카
  기타 쇼핑
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Sakaemachidori 2-8-16 Ascent Building 1F
 • 난킨마치 광장 image
  난킨마치 광장
  명소
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Motomachidori 1-chome
 • dummy image
  고베 화교 역사 박물관
  레저/아웃도어
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Kaigandori 3-1-1 KCC Building 2F

주변에 있는 레스토랑

 • Kobegyu Eikichi image
  Kobegyu Eikichi
  양식/서양 요리
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Sakaemachidori 1-3-10
 • dummy image
  Suiho
  중화/불고기/아시아/에스닉
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Sakaemachidori 1-3-3
 • 깃쇼키치 난킨마치점 image
  깃쇼키치 난킨마치점
  패스트푸드/덮밥/경식
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Motomachidori 2-1-14
 • 로쇼키 image
  로쇼키
  중화/불고기/아시아/에스닉
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Motomachidori 2-1-14

주변에 있는 호텔

 • 게스트하우스 고베 나데시코야 image
  게스트하우스 고베 나데시코야
  온센온센료칸
  1-2-21, Sakaechodori Kobe Hyogo
 • dummy image
  스마일 호텔 고베 모토마치
  호테루비지네스카푸세루
  2-5-8 Motomachi-Dori, Chuo-ku Kobe Hyogo
 • 고베 모토마치 도큐 레이 호텔 image
  고베 모토마치 도큐 레이 호텔
  호테루비지네스카푸세루
  1-2-35, Sakaemachi-dori, Chuo Kobe Hyogo
 • 코베 프라자 호텔 image
  코베 프라자 호텔
  호테루비지네스카푸세루
  1-13-12 Motomachidori, Chuo-ku Kobe

주변 명소