NAVITIME Travel - Japan Travel Guides, Transit Search and Itinerary Planner
효고현 | 기타 점포

Kobe Kitano Hotel Hotel Botique (神戸北野ホテル ホテルブティック)

 0782221909  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Yamamotodori 3-14-15

주변에 있는 관광 명소

 • 기타노 공방의 마을 image
  기타노 공방의 마을
  공장/공방
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Nakayamatedori 3-17-1
 • dummy image
  이쿠타진자 신사
  역사/문화/견학
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Shimoyamatedori 1-2-1
 • 모에기노 야카타 image
  모에기노 야카타
  역사/문화/견학
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Kitanochou 3-10-11
 • 가자미도리노 야카타 image
  가자미도리노 야카타
  역사/문화/견학
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Kitanochou 3-13-3

주변에 있는 레스토랑

 • dummy image
  Iglesc Plus Hotel Boutique
  식료품
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Yamamotodori 3-14-15
 • 도텐카쿠 image
  도텐카쿠
  중화/불고기/아시아/에스닉
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Yamamotodori 3-14-18
 • Risutorante Toredeichi image
  Risutorante Toredeichi
  빵/디저트/기타 음식점
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Yamamotodori 3-14-14
 • 고베 기타노 호텔 다이닝 이그렉 image
  고베 기타노 호텔 다이닝 이그렉
  양식/서양 요리
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Yamamotodori 3-3-20 Kobe Kitano Hotel 1F

주변에 있는 호텔

 • 고베 기타노 호텔 image
  고베 기타노 호텔
  호테루비지네스카푸세루
  3-3-20 Yamamoto-dori,Chuo-ku Kobe Hyogo
 • 고베 토르 로드 호텔 산라쿠 image
  고베 토르 로드 호텔 산라쿠
  호테루비지네스카푸세루
  3-1-19, Nakayamatedori, Chuo-ku Kobe Hyogo
 • dummy image
  Hotel Areaone Kobe
  호테루비지네스카푸세루
  2-1-23 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
 • 더 B 고베 image
  더 B 고베
  호테루비지네스카푸세루
  2-11-5 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe Hyogo

주변 명소