NAVITIME Travel - Japan Travel Guides, Transit Search and Itinerary Planner
효고현 | 반찬/도시락/에키벤

Suteiki House Nagasaki (すていきハウス長崎)

 0782211086  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Nunobikichou 2-3-16

주변에 있는 관광 명소

 • 프라톤 장식 미술관(이탈리아관) image
  프라톤 장식 미술관(이탈리아관)
  레저/아웃도어
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Kitanochou 1-6-15
 • 고베누노비키 허브원 / 로프웨이 image
  고베누노비키 허브원 / 로프웨이
  체험/연수/탈것
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Kitanochou 1-4-3
 • dummy image
  니노미야 신사
  역사/문화/견학
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Ninomiyachou 3-1-12
 • 벤의 집 image
  벤의 집
  역사/문화/견학
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Kitanochou 2-3-21

주변에 있는 레스토랑

 • dummy image
  카레하우스 코코이찌방야 신코베 플라워 로드 점
  양식/서양 요리
  효고현 코베시 츄오구 카노 쵸 2쵸메9-10
 • dummy image
  Kobekko
  카페/찻집
  Hyogo Pref. Koubeshi Chuou-ku Kanouchou 2-9-2
 • Cafe bar Kobekko image
  Cafe bar Kobekko
  카페/찻집
  Hyougo Pref. Koubeshi Chuou-ku Kanouchou 2-9-2 Yamaura 77 building
 • dummy image
  amby
  양식/서양 요리
  효고현 코베시 츄오구 카노쵸

주변에 있는 호텔

 • 그린 힐 호텔 고베 image
  그린 힐 호텔 고베
  호테루비지네스카푸세루
  2-8-3 Kano-cho, Chuo-ku Kobe Hyogo
 • dummy image
  그린 힐 호텔 울반
  호테루비지네스카푸세루
  2-5-16, Kano-cho, Chuo-ku Kobe
 • 유니조 인 고베 산노미야 image
  유니조 인 고베 산노미야
  호테루비지네스카푸세루
  2-1-9 Nunobukicho, Chuo Kobe Hyogo
 • ANA 크라운 플라자 고베 image
  ANA 크라운 플라자 고베
  호테루비지네스카푸세루
  1-Chome Kitano-Cho, Chuo-Ku, Kobe-shi Hyogo

주변 명소